רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
ChertoffAryehmale198315 ק"מ
אבידורנירmale1974 GRC מועדון ריצה15 ק"מ
אבנצ'יקבועזmale197115 ק"מ
אברהמיאמירmale1981השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
אילןעדי female19985 ק"מ
אלישזוןיפעתfemale1974השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
ברכרדבmale197215 ק"מ
גולדהילהfemale198715 ק"מ
גוליברודהאיילmale1973אחר15 ק"מ
גרינגרדאסףmale1979הפועל רצים בעבודה SAP15 ק"מ
דרורניצןmale197815 ק"מ
דרקסלרחזי male198115 ק"מ
הוויטמשולםmale197415 ק"מ
הורוביץדןmale1977שוונג15 ק"מ
וייסגילה הללי female197015 ק"מ
ונדלג'ףmale1953סוללים ים15 ק"מ
זאובררון male197015 ק"מ
זכריהרוןmale1994מכ. השגים ראשל"צ15 ק"מ
טרפיקנטלארהfemale1978אחר15 ק"מ
יזרעאלסקירןmale197715 ק"מ
כהןגידיmale19805 ק"מ
כהןליאתfemale1983מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
כהןמעייןfemale1988אחר15 ק"מ
כהןעובדmale1960אחר15 ק"מ
ליאנישירליfemale197715 ק"מ
ליבוביץדרורmale1968מכ. השגים ראשל"צ15 ק"מ
לירזעוזיmale196715 ק"מ
מוסריליזהfemale1975השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
מוסרסקייניבmale198615 ק"מ
מנגדשריתfemale1975השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
מרוםמיריfemale19755 ק"מ
מרקוביץ׳אתיfemale1960מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
משהאלוןmale196415 ק"מ
נאמןהדסfemale197215 ק"מ
נאמןשיmale197215 ק"מ
סגליוסיmale1976אחר15 ק"מ
סגללימורfemale197415 ק"מ
סולמאעדיfemale200015 ק"מ
פזעידוmale2004TRI WITH ME-RI5 ק"מ
פחצ'רטדיאגוmale197915 ק"מ
פינקלשטייןבןmale198715 ק"מ
פלראורmale198815 ק"מ
פרוםעידוmale198315 ק"מ
פריינדליך אסףmale1978ron fitness & running15 ק"מ
פשהשלמהmale195615 ק"מ
צור אירית female1966השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
צורבועזmale1962השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
ציונישיmale196815 ק"מ
קוכנריוסי חיmale1975אחר15 ק"מ
קפלןיעלfemale197315 ק"מ
רוזיאביץ'איתיmale198015 ק"מ
רוזנפלדטליהfemale198715 ק"מ
רוזנפלדעדיהfemale198515 ק"מ
רטנרמישלfemale197615 ק"מ
רפפורטגבריאל male198215 ק"מ
שביטיוסיmale1975ללא מועדון15 ק"מ
שביטרועיmale2005ללא מועדון5 ק"מ
שיינראנה female197915 ק"מ
שלוםשרוןfemale19815 ק"מ
שקדפארmale197115 ק"מ